Till alla inlägg

Spridningen av covid-19

Nyhet
2020-03-16

SIQ tar spridningen av coronaviruset, covid-19, på stort allvar och följer myndigheternas rekommendationer.

Följande gäller för SIQs verksamhet:

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning av evenemang och sammankomster och vi uppmanar alla deltagare på våra sammankomster att följa myndighetens råd hur man skyddar sig själv och andra. 
  • Möten, seminarier och utbildningar som kan hållas via webben hålls på distans. I vissa fall erbjuds en kombination där de som har möjlighet deltar på plats medan andra deltar via länk. Inför varje tillfälle skickar vi ut information till deltagarna i så god tid som möjligt innan sammankomsten startar.
  • Om du som deltagare själv väljer att avstå från att delta i en aktivitet eller kurs utan att SIQ har ställt in den, gäller våra ordinarie av- och ombokningsregler. 
  • Vissa medlemsmöten i form av workshops och gemensamma resor flyttas till hösten. Information om detta skickas ut till de som anmält sig. Se även uppdaterat program på SIQs hemsida.
  • Övrig verksamhet bedrivs som vanligt.
  • Anställda på SIQ arbetar hemifrån vid behov och alla följer Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smitta.