Till alla inlägg

SIQ växlar upp genom samverkan med partners

Nyhet
2020-09-08

SIQs huvuduppgift är att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. För att växla upp och få ytterligare effekt i den viktiga uppgiften samverkar SIQ sedan en tid med att antal strategiska samverkanspartners. Möjliga partners identifieras löpande och dialog förs så rätt samverkansområden kan hittas.

Till vår stora glädje kan vi nu även välkomna Stratvise som samverkanspartner för att primärt delta i grundutbildning kring SIQ Managementmodell.

– Det är ett naturligt steg att fördjupa vår samverkan med Stratvise då de sedan länge varit medlemmar i SIQ och ett flertal av medarbetarna vid Stratvise är SIQ Examinatorer och har god kännedom om vår verksamhet och delar vår värdegrund, säger Mats Deleryd, VD, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Nedan ges en lista över SIQs strategiska samverkanspartners och inom vilka områden samverkan sker:

Leverantör av SIQ Management Index och SIQ Kvalitetskulturindex.

Leverantör av SIQ Management Index.

Sandholms logotype

Samverkan med SIQ i kursen Kommunal och Regional Kvalitetsledning.

Stratvise logotype

Leverantör av grundutbildning i SIQ Managementmodell.

Svenskt Kvalitetsindex logotype

Leverantör av kund- och medarbetarundersökningar.