Till alla inlägg

SIQ stärker sitt ägande i Svenskt Kvalitetsindex

Nyhet
2018-01-09

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är från årsskiftet ensam ägare till marknadsanalysföretaget EPSI Rating Group som i Sverige är etablerat under varumärket Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

EPSI Rating Group mäter och analyserar kundupplevelser inom privat och offentlig sektor i Europa. I Sverige drivs verksamheten under det välkända varumärket Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Förvärvet av EPSI Rating Group är en del av SIQs nysatsning på forskning och utveckling kring kundnöjdhet, verksamhetsnytta och hållbar utveckling.

– Tydlighet och transparens kring hur olika aktörer i en given samhällssektor upplevs av viktiga intressenter är en kritisk utgångspunkt för innovation och hållbar utveckling. Tillsammans med EPSI Rating Group blir vi en samlande nationell kraft inom detta område, säger SIQs VD Mats Deleryd. Tack vare den unika kompetens som finns inom Svenskt Kvalitetsindex och EPSI Rating Group kan vi nu på allvar inte bara skapa och sprida kunskap utan också mäta effekter av kvalitetsarbete och hållbar utveckling inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Forskningsbaserad metod ger unik grund för trovärdighet

EPSI Rating Group har sitt ursprung i ett forskningsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm på 1980-talet och har mätt kundupplevd kvalitet inom ett flertal branscher sedan 1989. Idag finns gruppen förutom i Sverige även i Finland, Danmark, Norge, Baltikum och Storbritannien.

– Att förstå hur olika aktörer i en bransch uppfattas av sina kunder blir allt viktigare i en omvärld som snabbt förändras. Här ger våra mätningar och analyser viktiga underlag för strategiska beslut. Vår forskningsbaserade metod ger oss en unik grund för vår opartiskhet och trovärdighet och med SIQ som stark ägare förstärks den positionen, säger Jacob Hallencreutz, VD för EPSI Rating Group.

– Vi lever i en allt mer globaliserad värld med en gemensam utmaning att driva på en hållbar utveckling. Det är därmed mer kritiskt än någonsin att verkligen förstå vad som driver kunders nöjdhet och lojalitet. Genom EPSI Rating Group kan vi mäta och driva på den utvecklingen och vi ser därmed många synergier mellan SIQs och EPSIs verksamheter, avslutar Jan Sundling, styrelseordförande i SIQ.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt våra medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

EPSI Rating Group mäter, analyserar och ger råd kring kundupplevelser inom privat och offentlig sektor i Europa. Verksamheten har sitt ursprung i ett forskningsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm och har mätt kundupplevd kvalitet inom ett flertal branscher sedan 1989. Idag finns EPSI-gruppen förutom i Sverige även i Finland, Danmark, Norge, Baltikum och Storbritannien. På årsbasis genomför EPSI och SKI närmare 500 000 intressentintervjuer inom ett 20-tal branscher.

Läs mer om Svenskt Kvalitetsindex