Till alla inlägg

SIQ har rekryterat ny kommunikationsansvarig, välkommen Frida!

Nyhet
2022-05-19

Den 23 maj tillträder Frida Törnqvist sin tjänst som kommunikationsansvarig på SIQ. Frida som har en 15 år lång bakgrund inom kommunikation och marknadsföring kommer närmast från Mölndals stad. Där har fokus legat på att kommunicera stora projekt inom stadsutveckling och infrastruktur.

– Men också så mycket annat! Kommunens uppdrag är stort och komplext och jag har på så vis fått möjlighet att arbeta med olika slags arbetsuppgifter. Medborgardialog, kriskommunikation och förändringsarbete är några exempel. Som medlem i förvaltningsledningen tar jag med mig ett synsätt som visar på en god förståelse för verksamheten på en övergripande nivå, säger Frida.

I tjänsten som kommunikationsansvarig på SIQ ingår det även att stötta Svenskt kvalitetsindex (SKI) med kommunikations- och marknadsföringsfrågor. Ett uppdrag som Frida ser fram emot.

– Jag har redan hunnit träffa båda gängen på SIQ och SKI. Nu ser jag fram emot att lära känna mina kollegor ännu mer och framförallt lära mig verksamheterna. Att jag blev intresserad av att söka tjänsten som kommunikationsansvarig just här, beror på att jag ser viktiga verksamheter som bidrar med ny kunskap till det svenska samhället. För mig är det a och o att arbeta med något jag tror på. Den känslan infinner sig här.