Till alla inlägg

Service Safari vid Dragon Gate

Nyhet
2019-09-16

Den 13 september samlades SIQ kommunnätverk till ett Service Safari vid Dragon Gate strax söder om Gävle. På agendan stod kundinvolvering i utvecklingsarbete med avslutande pitch inför ett draknäste.

Domarkommittén i Dragon Gates Draknäste premierade grupperna för deras bidrag till hur platsen bäst kan användas för att stärka relationerna och öka utbytet mellan människor från Kina och Sverige: 

Genom gamification och användandet av ny teknik erbjöd en av grupperna den ”nyckel” som sannolikt kan öppna dörren för en annan grupps väl genomtänkta förslag, att via Dragon Gate ge en smak av Kina och i förlängningen ett ökat utbyte mellan ländernas invånare.