Till alla inlägg

Program i Almedalen 2017

Nyhet
2017-06-22

Onsdagen den 5 juli 2017 pratar vi kvalitetsutveckling i Visby på Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B24 – välkomna!

Vi lever i en värld med snabb förändringstakt, ökad konkurrens, klimatförändringar och sociala och politiska utmaningar. Vi behöver hitta nya lösningar och affärsmodeller. Det handlar om nya sätt att leva, göra affärer, kommunicera, tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ och Svenskt Kvalitetsindex, SKI, vill bidra i diskussionerna kring hur vi kan skapa en hållbar framtid, hitta innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, en skola för framtidens arbetsmarknad och innovationer i världsklass. 

Varmt välkommen till våra seminarier under Almedalsveckan! Ingen förbokning behövs. Onsdagen den 5 juli, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B24.

Våra talare under Almedalsveckan

Hållbarhet – det kommande decenniets största affärsmöjlighet?

Klockan 8.15–9.15 

Hållbar utveckling är en ödesfråga och får allt större strategisk betydelse för organisationer, oavsett bransch. Att utveckla en relevant hållbarhetsstrategi och genomföra den konkret kan innebära det kommande decenniets störsa affärsmöjlighet. Möt några framgångsrika föregångare! 

Medverkande: 
• Moderator Jacob Hallencreutz, VD Epsi Rating
• Karin Bodin, styrelseordförande Polarbröd 
• Mats Deleryd, VD SIQ
• Henrik Dider, HR-direktör Scandic Hotels 
• Pär Holmgren, naturskadespecialist Länsförsäkringar AB 

Så utvecklar du en stark kvalitetskultur! 

Klockan 9.30-10.30

Kvalitetskultur är ett hett ämne som diskuteras både i Sverige och utomlands. Men vad är kvalitetskultur? Vad består den av? Hur kan den mätas och hur kan den utvecklas? I de flesta branscher har kvalitet och kvalitetsutveckling aldrig varit så viktigt som idag. 

Medverkande: 
• Moderator Michael Wester, affärsutvecklingschef SIQ
• Mats Deleryd, VD SIQ
• Christina Forsberg, generaldirektör CSN (Årets chef 2015) 
• Raymond Lenrick, utvecklingsledare Qulturum, Region Jönköpings län 

Har du koll på den digitala paradoxen? 

Klockan 10.45-11.45

Digitalisering påverkar alla företag och organisationer. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller och innebär genomgripande och snabb förändring. Alla pratar om digitalisering men vad innebär det egentligen? 

Medverkande: 
• Moderator Katarina Barter 
• Anna Granö, VD Hewlett Packard Enterprise Sweden
• Patrick Mesterton, VD Epicenter 
• Camilla Ljunggren, VD Business Challenge
• Johan Parmler, VD Svenskt kvalitetsindex 

Vad tycker Generation Z och Millenials om skolan och hur motiverar vi dem?

Klockan 12.30-13.30
Att leda framtidens skola! Millenials (Generation Y) och generation Z växer upp i en allt mer automatiserad, digitaliserad och globaliserad omvärld. Att eleverna är motiverade är en förutsättning för lärandet i skolan. Hur tar man sig an uppgiften och vad tycker eleverna själva?

Medverkande: 
• Moderator Katarina Barter 
• Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia 
• Carl Heath, senior forskare RISE Interactive 
• Jacob Hallencreutz, VD Epsi Rating 
• Lina Hultqvist, ordförande Sveriges elevkårer 
• Susanne Nord, utbildningsdirektör Nacka kommun 

Innovation – som framgångsfaktor och organisationens DNA

Klockan 13.45-14.45

Innovation är ett av våra främsta verktyg för att förnya och skapa nya värden. Vad främjar och hämmar innovation? Hur arbetar Sveriges kommuner med innovation? Dagens konkurrens och samhällsutmaningar ställer nya krav på ledarskapsförmåga. Vad har de som lyckats gemensamt? 

Medverkande: 
• Moderator Mats Deleryd, VD SIQ
• Klas Danerlöv, samordnare innovationsfrågor, SKL 
• Peter Löfgren, VD SynerLeap
• Annika Steiber, forskare och författare till Silicon Valley-modellen