Society 5.0

I Japan har regeringen lanserat en stor satsning på ”Society 5.0” vars syfte är att visa en positiv framtidsvision som ger svar på utmaningar som en åldrande befolkning, miljöproblem och brist på energi. I en mängd forsknings- och utvecklingsprojekt som involverar stora delar av samhället testar man hur articiell intelligens och sakernas internet (IoT) kan bidra till ett nytt samhälle där medborgarna får en högre livskvalitet i kombination med ekonomisk utveckling. Lite förenklat omfattar den femte kvalitetsvågen i Japan hela det japanska samhället.