SIQ Regionnätverk

SIQ Regionnätverk vänder sig till Sveriges regioner med höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Dels på en övergripande nivå med målgruppen regionledning men också för målgruppen av personer som stöttar det systematiska kvalitetsarbetet i regionerna.

Genom att arbeta tillsammans sker erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. Medlemmarna utformar hur samarbetet sker och vilka de mest aktuella kvalitets- och ledarskapsfrågorna är.

Just nu fokuseras på hur ett effektivt kvalitets- och ledningsarbete kan ledas, drivas, efterfrågas och utvecklas från ett regionledningsperspektiv. Vi utvecklar tillsammans ett frågebatteri för SIQ Framgångsfaktorer, och genomför piloter där Framgångsinsikt för Regioner integreras i regionernas utvecklingsstrategier och utgör ett värdeskapande dialogmaterial för alla medarbetare.

Genom att regionnätverket är en del av SIQs nationella medlemsnätverk – där seminarier, nätverksträffar och utbildningstillfällen årligen genomförs i nära samverkan med medlemmarna – möjliggörs även ett branschöverskridande erfarenhetsutbyte.

Alla medarbetare i regionerna kan delta vid seminarier, nätverksträffar och utbildningstillfällen vilka ingår i medlemskapet.

Informationsblad om SIQ Regionnätverk (pdf)

Regioner som idag är SIQ medlemmar

  • Region Gotland
  • Region Jönköpings län
  • Region Kronoberg
  • Region Stockholm
  • Region Värmland
  • Västra Götaland
  • Region Örebro

I nätverket deltar även SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

SIQs roll är framförallt att planera, koordinera, facilitera samt följa upp möten och erfarenhetsutbyten och bidra med nya forskningsrön.