SIQs Industrinätverk

SIQs Industrinätverk vänder sig till medelstora och stora industriföretag med höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Nätverket riktar sig till dig som är chef eller ledare och som driver den strategiska kvalitetsutvecklingen i ert företag. Genom industrinätverket erbjuds ett kompetent forum för erfarenhetsutbyte och ny kunskap med fokus på frågeställningar och utmaningar som deltagarna själva står inför. Industrinätverket är en del av medlemskapet i SIQ.

I egenskap av nationellt icke vinstdrivande institut är SIQs roll att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling i det svenska samhället. Drivkraften är att bidra till konkurrenskraft och välfärd. I hård konkurrens på en global marknad utmanas nuläget varje dag och effektiv kvalitetsutveckling är en nödvändighet för framgång. SIQ har därför etablerat en strukturerad samverkan mellan industriföretag med intresse för att tillsammans driva frågor kring kvalitetsutveckling.

SIQs industrinätverk är ett forum som skapar värde för industriföretag med betydande verksamhet i Sverige.

Vi erbjuder medlemmarna att:

 • Höja kvalitetskompetensen med fokus på gemensamma utmaningar
 • Benchmarking och utbyte med de bästa
 • Bygga ett starkt nätverk inom kvalitet och skapa värdefulla relationer
 • Synliggöra kvalitetsutveckling, lyfta fram goda exempel ”Best practice” och skapa föredömen
 • Vara delaktiga i ”navet” för kvalitetskompetens inom svensk industri
SIQ Industrinätverk
 •  
 • ABB
 • Autoliv
 • Astra Zeneca
 • Aurobay
 • CEVT
 • Electrolux
 • Epiroc Drilling Tools
 • Fagerhults Belysning
 • IPCO Sweden
 • Mycronic
 • PMC Hydraulics
 • Polestar
 • SKF
 • StoraEnso
 • Volvo Cars
 • Volvo Group

Kontakta gärna Ludvig Lindlöf för mer information.


Lars Wemme

Industrinätverk
0706-388 323
lars.wemme@siq.se