Till alla inlägg

Mats Deleryd huvudtalare i Indien

Nyhet
2020-12-11

Den 11-12 december håller Indian Society of Quality en digital konferens med hållbar utveckling som tema.

SIQ bidrar till konferensens innehåll med en föreläsning med vår vd Mats Deleryd, som talar på temat ”Quality 5.0 – Sustainable success.” Vi är både stolta över att få tillfälle att tala på Indiens kvalitetskonferens och tacksamma över att deras val av tema för konferensen, som är lika viktigt över hela världen.

ISQ skriver i sin inbjudan:

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser nutidens behov utan att kompromissa med kommande generationers möjlighet att tillgodose deras behov. Den tar hänsyn till både till oss som lever här idag och dem framtiden, som bevarande av miljön, naturresurserna, sociala och ekonomiska aspekter. Att ta hänsyn till hållbar utveckling är av yttersta vikt med tanke på skador på miljön, obegränsad konsumtion och exploatering av naturresurser som vi ser idag.

Kvalitetsledning hjälper till att sätta rätt mål och staka ut vägen mot hållbar utveckling i en organisation med yttre och inre effektivitet.

ISQ erbjuder under konferensen föreläsningar från experter inom olika områden. Deras insikter om hållbar utveckling med praktiska exempel och användning av kvalitetsledningssystem. Konferensen ger tillfälle att interagera med spetskompetens från alla branscher och offentliga förvaltningar.