Till alla inlägg

Internetstiftelsen och MTR Tunnelbanan tilldelades för andra gången Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Pressmeddelande
2019-03-13

Både Internetstiftelsen och MTR Tunnelbanan har fått utmärkelsen en gång tidigare, 2011 respektive 2014. Båda verksamheterna tog upp sitt arbete med ständiga förbättringar, innovation och verksamhetens värderingar som en del i deras framgångsrika kvalitetsarbete.

Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket, räcker över diplomet Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018 till Danny Aerts, vd och Ylva Hambraeus Björling, styrelseordförande Internetstiftelsen.

– Det är otroligt hedrande att vi får denna utmärkelse och vi stolta över att vårt arbetssätt kan inspirera andra verksamheter i Sverige att fortsätta utvecklas, kommenterar Danny Aerts, vd för Internetstiftelsen.Genom ett öppet och transparent arbetssätt med fokus på att ständigt utvecklas kan vi verka för en stark och säker infrastruktur för internet i Sverige. Med stor lyhördhet utvecklas vi utifrån våra användares behov. Våra satsningar inom forskning och utbildning bidrar till att internetanvändare har kunskap, förstår internets möjligheter och kan vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt.

Håkan Nilsson, styrelseordförande och Johan Oscarsson, vd MTR Tunnelbanan, tar emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018 av Jan Sundling, styrelseordförande SIQ  Institutet för Kvalitetsutveckling och Sven-Erik Österberg, landshövding Stockholms län.

– 2014 fick MTR Tunnelbanan Utmärkelsen Svensk Kvalitet för första gången och att vi nu återigen uppmärksammas för vårt kvalitetsarbete är otroligt glädjande. Det är kvitto på att vi fortsatt är på rätt spår, kommenterar Johan Oscarsson, vd MTR Tunnelbanan. Vi drivs av att ständigt förbättra tunnelbanan och bidra till att Stockholmsregionen utvecklas genom att leverera en effektiv, säker och modern kollektivtrafik som stockholmarna kan lita på. Både i det dagliga och när det gäller hållbarhet och nya lösningar för en region i stark tillväxt.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Sedan 1992 delar SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete.

Utmärkelsen tilldelas organisationer som påvisat betydande resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Utmärkelsen baseras på en gedigen utvärdering av de organisationer som deltar. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell som utgör en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

För ytterligare information kontakta gärna: