Till alla inlägg

Hemarbete under coronapandemin ger lärdomar för framtiden

Blogg
2021-04-20

Produktiviteten påverkas när vi arbetar hemma. Det finns fördelar som företag kan lära av i utformning av det vanliga arbetet. Och det finns utmaningar att hitta lösningar till. En studie av hemarbete under pandemin visar på förändringarna.

– Hemarbete är här för att stanna, därför passade vi på att studera hemarbete under pandemin, säger Rachael Berglund som är doktorand vid Mälardalens Högskola. En enkät på sociala medier juni-augusti 2020 gav 138 svar. Den innehöll fem frågor om förändringar vid hemarbete. Man svarade på frågorna med egna ord.

En majoritet ansåg att produktiviteten förbättrats. Man skriver om förbättrad flexibilitet och större möjlighet att styra sitt eget arbete. Men det är också relativt många som menar att produktiviteten försämrats. Det vardagliga samtalet med arbetskamraterna saknas och den fysisk arbetsmiljön är sämre. Bara ett fåtal tyckte att produktiviteten inte påverkats av hemarbetet.

Delade åsikter om för- och nackdelar

– Det spontana samtalet med arbetskamrater är spännande att fundera vidare över, säger Rachael. Några saknar pausen som man får, det viktiga vardagliga informationsutbytet och de nya idéer och den energi som arbetskamraterna ger. För andra är färre avbrott och möjligheten att välja när och med vem man samtalar en källa till ökad produktivitet.

Arbetsmöten är ett annat område där åsikterna går isär. Några tycker att produktiviteten försämras av att man har mer tid i möten, men för många är mötena färre och effektivare. Generellt påverkas organisatorisk och social arbetsmiljö mycket vid hemarbete.

En grundläggande utmaning med hemarbete är att ordna en väl fungerande arbetsplats med stabil internetuppkoppling och god ergonomi. Några behöver även stöd att hantera arbetsbelastning och planering av arbetsdagen, så att man får nödvändiga pauser och inte jobbar för mycket utanför arbetstid. Framtidens hemarbetare behöver också få bättre tillgång till information från sin arbetsplats. Idag tycker man att det är svårt att få svar och att känna sig uppdaterad om vad som händer.

Större fokus utan avbrott

Förbättrad produktivitet genom ökad egenstyrning av arbetet och färre avbrott, är något som borde kunna användas även på vanliga arbetsplatser, menar Rachael. Många av hemarbetarna har skrivit att deras produktivitet ökat nu när de kan bestämma över till exempel sin arbetstid och arbeta fokuserad utan avbrott.

Studien kopplar till två av FN:s globala hållbarhetsmål: god hälsa och välbefinnande, samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vill du veta mer om denna forskning kan du besöka projektets hemsida.

– Resultaten är så intressanta att vi vill fortsätta med en mer ordentlig studie, säger Rachael. Flera företag från olika branscher vill att vi ska skicka ut en enkät till deras anställda.

Adesuwa Omorede, projektledare, Assistant Professor
Innovation, design och teknik, Mälardalen University. 
Intressen: Rollen av passion, känslor och motivation inom individer; deras relationer; beslutsprocesser; och prestanda.
adesuwa.omorede@mdh.se


Tomas Backström

Tomas Backström, Professor
Innovation, design och teknik, Mälardalen University. 
Intressen: Grupper av människor som arbetar tillsammans – vi är varandras arbetsmiljö.
Ledarskap, kreativitet, klimat och sociala strukturer.
Arbetslivserfarenhet: Forskat och utbildat inom arbetslivet sedan 1980.
tomas.backstrom@mdh.se


Rachael Berglund

Rachael Berglund, PhD Student
Innovation, design och teknik, Mälardalen University. 
Intressen: Arbetsliv, hälsa, stress, organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetslivserfarenhet: 15 år som arbetsmiljöingenjör inom industrin och byggbranschen.
rachael.tripney.berglund@mdh.se