Till alla inlägg

Hållbarhet och framtidstro genomsyrade årets Quality Innovation Award-gala

Pressmeddelande
2020-02-04

Den 3 februari delades Quality Innovation Award ut till Multi4, NorDan, Pure Act, Region Gotland och United Services Sweden under en gala i Näringslivets hus i Stockholm. Gemensamt för de fem innovationerna att de presenterar nya tekniker, arbetssätt eller processer som stödjer en hållbar utveckling, vilket tydligt framgick under vinnarnas inspirerande tal under prisutdelningen.

Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Innovationerna ska bidra till att sprida kunskap och vara goda föredömen och inspirera andra innovatörer. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.

Under en gala i Näringslivets hus i Stockholm den 3 februari presenterade de fem svenska vinnarna sina innovationer. Nu håller vi tummarna för de svenska innovationerna i den internationella tävlingen med prisceremoni i Tel Aviv senare under veckan!

Multi4 AB i Jönköping

Miden Melle-Hannah på Multi4 har tagit fram ett multifunktionellt instrument för cancerdiagnostik.

Genom utvecklingen av ett helt nytt multifunktionellt instrument för cancerdiagnostik och behandling kan en revolutionerande metod inom kort vara ett faktum.

Innovationen, delvis utvecklad med hjälp av Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping, Visam Arena/Region Jönköping Län, Science Park Jönköping, Vinnova/EU-bidrag, baserar sig på ett numera patenterat instrument för behandling av främst urinblåsecancer men kan även komma att tillämpas för diagnostik och behandling av flera andra cancerformer.

Gristester ska inom kort påbörjas och givet de mycket lovande värdena och effekterna med detta nya instrument utses innovationen som en vinnare i klassen potentiella innovationer inom ramen för Quality Innovation Award.​

NorDan AB

Det framgångsrika teamet på NorDan som står bakom 3D-printade fönster och dörrar i biokomposit som de introducerat på marknaden först i världen.

Genom samverkan med BLB och Stora Enso har NorDan AB utvecklat en teknik för att 3D-printa ramar till runda fönster i biokomposit. Dessa fönster är CE-märkta, miljödeklarerade och lanserade till försäljning på den skandinaviska marknaden. Efter den inledande tillämpningen väntar 3D-produktion även av dörrar och andra typer av komponenter i hållbara moderna material. I en förlängning kan man tänka sig att dessa byggelement skulle kunna produceras nära eller rent av på byggarbetsplatsen.

Innovationen visar att tekniken med additiv tillverkning lämnat fasen med prototyptillverkning, står på tröskeln till masstillverkning och öppnar dörren till hur framtidens produktion kan se ut.​

PURE ACT AB i Stockholm

Linnéa Eriksson och Therese Svensk har bildat PURE ACT i Stockholm som erbjuder en smidig hållbarhetsrapportering för små och medelstora organisationer.

Agenda 2030 och hållbarhetsarbete får allt mer fokus och numera gör alla större organisationer en hållbarhetsrapport. För att även små företag med begränsade resurser och kunskap inom hållbarhet ska kunna påbörja hållbarhetsarbetet och göra sin första hållbarhetsrapport har PURE ACT utvecklats.

PURE ACT erbjuder en 5-stegsprocess baserad på digital teknik och e-learning genom vilken det mindre företaget kan göra sin första hållbarhetsrapport. Då de små företagen ofta ingår i längre leverantörskedjor bidrar PURE ACT med en viktig pusselbit för hållbar utveckling.​

Region Gotland

Lisa Lindell och Lisa Larsson från Region Gotland får pris för deras behandling av deponigas med regenerativ termisk oxidation. Till höger på bild är prisutdelare Staffan Isling, vd på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

I Sverige står utsläppen från deponier för 1-2% av de totala växthusgaserna. Region Gotland har utvecklat och implementerat en ny teknik som renar deponigaserna till 99,7% och även eliminerar föroreningar i form av dioxiner, kväveföreningar och svavelväten.

Den nya lösningen täcker dessutom de egna driftkostnaderna genom att överskottet går till fjärrvärmeproduktion. Innovationen är väl värd att uppmärksammas för att spridas till användning vid andra deponier och tillämpningar.​

United Services Sweden AB

Peter Asplund på United Service Sweden AB har tagit fram n lösning som minimerar behovet av rengöring av turbiner. Här visar han exempel på smutsen i Stockholmsluften.

Gasturbinmotorer (flyg, kraftgenerering) smutsas ner efter en tids användning vilket leder till omfattande stopp för rengöring och att primära delars livslängd förkortas. Genom att behandla kompressorbladen med en speciell ytbehandlingsmetod, erbjuder United Services Sweden AB en lösning som minimerar behovet av rengöring och därmed ökar utnyttjandet av motorerna.

Ytbehandlingen gör att bränsleförbrukningen och således även emissionerna av växthusgaser, främst CO2, reduceras.​

Information om Quality Innovation Award

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klartidentifierat kundbehov.

Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.

Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder. Vinnova är SIQs partner i Sverige.

För mer information kontakta gärna SIQ eller vinnarna direkt: