Till alla inlägg

Erfarenheter av att arbeta hemifrån i spåren av Covid-19

Blogg
2021-12-08

Arbetsmiljön och hälsa påverkas när vi arbetar hemma. Det finns fördelar som företag kan lära av i utformning av det vanliga arbetet. Och det finns utmaningar att hitta lösningar till. En studie av hemarbete under pandemin visar på förändringarna.

Våren 2021 skickade vi ut en enkät för att samla data för att hjälpa oss förstå hur arbete hemifrån under pandemin har påverkat arbetsmiljö. Enkäten distribuerades via fem olika verksamheter; SIQ, handels, bank- och byggbranschen samt en kommun. Totalt fick vi in 888 svar. Vi har också intervjuat några av de chefer och medarbetare som svarade på enkäten.

Det vi kan göra med resultaten från denna undersökning är att jämföra med hur personer i Sverige svarade innan covid 19. Det vi ser som är bättre än personer som svarade på liknande frågor innan pandemin och den stora ökningen i arbete hemifrån är till exempel att deltagarna upplever bättre arbetstempo, bättre socialt stöd från närmaste chef och ledarskapskvalitet. Deltagarna upplever också bättre balans mellan arbete och privatliv. Effekten av privatliv på arbete upplevs vara väldigt liten.

Andra intressanta resultat är att nivån på utmattning rapporteras vara lägre i denna grupp i jämförelse med referensvärden från innan pandemin. Men det finns ändå personer som känner sig isolerade och rapporterar olika fysiska besvär som ont i ryggen, axlar, nacke och huvudvärk exempelvis. Stillasittande verkar också vara problematiskt vid arbete hemifrån när de naturliga pauserna inte längre finns. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska röra på sig några minuter varje halvtimme. Av de tillfrågade sitter 6% mindre än 1 timme i sträck under en vanlig arbetsdag. Resten av respondenterna sitter längre. 22% sitter 4h eller mer i sträck.

Intervjuerna visade att även om anställda kände att de var mindre stressade och hade mer fysisk energi när de arbetade hemifrån, kände de också att deras motivationsnivåer fluktuerade under pandemin. Några var tvungna att medvetet lägga ner en betydande mängd ansträngningar och energi för att de skulle behålla motivationen och behålla sina arbetsinsatser.

Ytterligare resultat från intervjun tyder på att medarbetarna upplevde att deras chefer använde ett bättre sätt att engagera dem för att säkerställa att stress och utbrändhet mildrades. Till exempel uppmuntrade chefer mer kommunikation och interaktion mellan anställda genom morgonmöten eller digital fika. De uttryckte också att de kände att deras chefer gav dem mer självständighet och flexibilitet att utföra sitt jobb; de kände friheten att uttrycka hur de känner (mentalt och på annat sätt); och uppmuntrades av sina chefer att uttrycka de bästa sätten saker fungerade för dem. Detta ledde till att de blev mer flexibla och öppna med sina chefer. Den nya dynamiken med deras chefer när de arbetade hemifrån ökade deras nivå av förtroende, engagemang och tillfredsställelse samtidigt som de försökte lösa problem i olika sammanhang.

I stora drag är upplevelsen av arbete hemifrån positivt men det finns en liten grupp som har olika typer av fysiska och psykiska besvär.

Forskningen är finansierad av AFA Försäkring. Den kompletta rapporten finns att läsa utan kostnad på denna länk:

Stort tack för alla bidrag till studien!

Med vänlig hälsning,

Adesuwa, Tomas och Rachael

 

Forskarna:  

Adesuwa Omorede, projektledare, Assistant Professor
Innovation, design och teknik, Mälardalen University.
Intressen: Rollen av passion, känslor och motivation inom individer; deras relationer; beslutsprocesser; och prestanda.
adesuwa.omorede@mdh.se

 

Tomas Backström, Professor
Innovation, design och teknik, Mälardalen University.
Intressen: Grupper av människor som arbetar tillsammans – vi är varandras arbetsmiljö.
Ledarskap, kreativitet, klimat och sociala strukturer.
Arbetslivserfarenhet: Forskat och utbildat inom arbetslivet sedan 1980.
tomas.backstrom@mdh.se

 

Rachael Berglund, PhD Student
Innovation, design och teknik, Mälardalen University.
Intressen: Arbetsliv, hälsa, stress, organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetslivserfarenhet: 15 år som arbetsmiljöingenjör inom industrin och byggbranschen.
rachael.tripney.berglund@mdh.se