Till alla inlägg

Rikskonferensen Bättre Skola

Nyhet
2020-10-26

Nu kan du anmäla dig till vår stora, viktiga konferens om kvalitetsarbetet i skolan i samarbete med Skolverket och Malmö stad. Den 13-14 januari 2021.

Den 13-14 januari 2021 arrangerar vi på SIQ återigen vår stora, viktiga konferens om kvalitetsarbetet i skolan i samarbete med Skolverket och Malmö stad. Konferensen arrangeras för första gången helt digitalt, du kan enkelt delta var i Sverige du än befinner dig.

Det omfattande och aktuella programmet innehåller tio gemensamma programpunkter och tjugo valbara. Samverkan, forskning, skolutveckling, goda exempel och inspiration! Temat för årets konferens är likvärdighet.

För dig som arbetar med kvalitetsfrågor inom skolområdet, från förskola till vuxenutbildning, rektorer, skolchefer, lärare, fackliga, tjänstemän och politiker.