Konferenser och event

World Quality Day 2022

Klassikern WQD arrangeras för 33:e året i rad online 10 november 12.30 - 16:30, under temat "Ny Tid - Ny Kvalitet” Ett samarrangemang mellan SFK - Svenska Förbundet för Kvalitet och SIQ.

Du lär dig mer om:

 • Hållbarhet - expertpanel besvarar frågor om vad, varför och hur kvalitetsarbetet kan bidra till effektivare strävan efter hållbarhet.
 • Digitalisering - intressanta tillämpningar om hur den nya tekniken gjort kvalitetsarbetet effektivare genom Big Data, Ai, Machine Learning och digitala plattformar för ledningssystem anpassade för medarbetarnas behov.

Anmäl dig här, läs mer om programmet nedan

On-line-event

Thursday 10 November
12:30 – 16:30

Memberprice: 995 kr

Price: 1995 kr

Klassikern WQD arrangeras för 33:e året i rad
online 10 november 12.30 – 16:30, under temat

“Ny Tid – Ny Kvalitet”

Ett samarrangemang mellan SFK – Svenska Förbundet för Kvalitet och SIQ

Ny tid?
Tid och utveckling står inte still, och har aldrig gjort det.
Ur kvalitets/ – verksamhetsperspektiv kan det t.ex. betyda att den digitala utvecklingen ger nya möjligheter. Ingen profession kan heller bortse från att fundera på hur man kan bidra till förbättrad hållbarhet i allt som organisationer gör.

Ny Kvalitet?
I takt med teknisk utveckling och nya insikter skapas både möjligheter och utmaningar som berör kvalitetsarbetet.

Under årets WQD berör vi det som vi uppfattar står högt på agendan för Kvalitetsarbetet.

WQD Program – 10 november 2022 12:30 – 16:30

12:30 – 12:35 Välkomna.

Dagens moderator Ulf Gustavsson öppnar konferensen.

12:35 – 13:00 Ny Kvalitet?!?; vad händer nationellt och internationellt?
Mats Deleryd,
SVP Corporate Quality, Safety & Security – FREYR Battery, orienterar oss i dialog  med Ulf Gustavssonom modernt Kvalitetsarbete.

13:00 – 13:20 Utdelning och presentation av Olle Jonsonpris 2022. 
Svenska Förbundet för Kvalitets pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.

13:20 – 14:50 Presentationer som visar praktiska tillämpningar av ”Ny Kvalitet”:

 • Ledningssystem med sänkta trösklar.
  Genom ett nytt digitalt gränssnitt har SKF lyckats med att göra deras ledningssystem både lättillgängligare och användarvänligare emot sina medarbetare. Nyckeln till ett lyckat ledningssystem är att alla skall med!
  Cecilia Lack;
  EHS Manager, Mattias Bengtsson; Learning & Development Enabler, och Haris Masic,, Reliability Engineer, alla tre hos SKF Göteborg.
 • Ny nivå inom arbetet med ständiga förbättring med hjälp av AI och Machine Learning.
  Ny teknik inom AI och Machine Learning kan tillämpas inom förbättringsarbetet. Exempel kommer att visa på olika algoritmer och neurala nätverk som kan introduceras till de olika faserna inom DMAIC för att öka potentialen med förbättringsprojekt.
  David Dreven
  ; Improvement leader Master Black Belt på Swedish Match.
 • Ai och Machine Learning i adiminstrativa processer, från teori till lab. miljö till verklighet.
  Mats Franzén;
  Senior analytiker på Bolagsverket.
 • Hållbar framgång i konstant förändring – Ett ledningssystem för alla.
  Hur använder man organisationens fulla kraft för att navigera och innovera i konstant förändring? Jo, med stöd av standarder, teknisk innovation och framför allt fantastiska kollegor. Med global hub i Borås och kontor i Indien, USA, Kanada, Spanien och England sysselsätter koncernen idag fler än 600 medarbetare. Centiros lösningar stödjer globala varumärken och kritiska logistikflöden i över 175 länder
  Gustav Stavåsen,
  CISO Centiro Solutions.

14:50 – 15:00 Paus

15:00 – 16:00 En orientering i det Hållbara landskapet och hur Kvalitetsarbete kan stötta.
Rundabordsdiskussion med:

 • Raine Isaksson, Senior Lecturer at Uppsala University.
 • Ida Gremyr, Professor in Quality Management, Chalmers University of Technology.
 • Jacob Hallencreutz, Group CEO at EPSI Rating Group.
 • Kristen Snyder, Professor in Quality Management at Mid Sweden University.
 • Dag Kroslid, COO – NorDan Group, CEO – NorDan AB.

16:00 – 16:25 Hållbart kvalitetsarbete mitt i en krisande värld.
Hur bibehåller vi vårt fokus på kvalitetsfrågor, och kanske till och med accelererar framdriften för att parera omvärldsförändringen? Är kvalitetsarbetet viktigare än någonsin när omvärlden är i kris?
Berit Lindholm, CEO SIQ,
orienterar oss i dialog med Ulf Gustavsson om vad som förväntas av framtidens Kvalitetsarbete.

16:25 – 16:30 Avslutning – vad lärde vi oss idag?
Dagens moderator Ulf Gustavsson stänger konferensen.

Nyckelord: Kvalitets- och verksamhetsutveckling, ledningssystem, kvalitet, kvalitetsarbete, kvalitetsutveckling


Anne-Charlotte Holmgren

Senior Management Consultant
0730-70 88 09
anne-charlotte.holmgren@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.