Goda exempel

Nya Rydsskolan

Som ett kvalitetsbevis fick Nya Rydsskolan ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling av SIQ 2019. Nya Rydsskolan arbetar för att varje elev ska nå sitt maximala lärande, i en trygg skola med anpassade lärmiljöer och där eleverna möts med lust och engagemang.

Du lär dig att:

 • Viktiga hörnstenar i arbetet för att varje elev ska lyckas
 • Medvetet och strategiskt arbete för att hela tiden öka våra elevers resultat

Ledord

Med hjälp av skolans ledord planerar de undervisningen och ser till att de fokuserar på rätt saker som de vet ger god effekt för elevernas lärande. Ledorden ska ses som ledstänger som stöttar och leder oss framåt i vår skolutveckling.

 • Trygghet
 • Kunskap
 • Framtidstro

Viktiga hörnstenar i arbetet för att varje elev ska lyckas är:

 • Språkutvecklande arbetssätt och lässatsning
 • Strukturerad undervisning
 • Digitala verktyg
 • Värdegrundsarbete
 • Förstärkt elevhälsa
 • Mentorskap

Skolresultat

Nya Rydsskolan arbetar mycket medvetet och strategiskt för att hela tiden öka våra elevers resultat, och det gör skillnad. Höstterminen 2018 hade eleverna i årskurs 6 högre meritvärde än kommunens genomsnitt, något de är mycket stolta över. De har både ökat antalet elever som får det högsta betyget A, och drastiskt minskat antalet elever som inte är godkända i kärnämnena svenska, engelska och matematik.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.