Medlemsträffar

2023-03-23: Den senaste forskningen om arbete på distans – lärdomar innan, under och efter pandemin

Under de senaste tre åren har forskare vid Mälardalens Universitet studerat förutsättningar för hemarbete och hur vi har presterat under den gångna perioden. Resultatet av forskningsstudien kan bidra till att förstå hur övergångar mellan hemarbete och kontorsarbete påverkar individens välbefinnande, hur gränserna mellan arbete och privatliv har omarbetats och hur anställda upplever situationen idag. I seminariet kommer vi att få ta del av hur vi som individer har upplevt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vårt mentala välbefinnande, motivation och hur prestationsnivå ser ut medan vi arbetat hemifrån. Ledaren har en viktig roll att stödja sina medarbetare under dessa övergångar vilket även har en inverkan på hälsa och produktivitet.

Webbseminarium

Thursday 23 March

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.