Rådgivning

En mindmap-dag kring SIQ Managementmodell

SIQ Managementmodell hjälper er att nå hållbart goda resultat, öka effektiviteten, kundvärdet och samhällsnyttan. Med hjälp av en Mindmap kommer ni att kunna visualisera ert arbete utifrån modellen för nå ett långsiktigt arbete grundat på uthållighet och allas delaktighet där ledningens personliga engagemang är avgörande.

Delta två från samma organisation, person två deltar för halva avgiften! Ni får:

  • En välfylld dag anpassad till er verksamhet
  • Lära er mer om SIQ Managementmodell, dess tre hörnpelare och fem framgångsfaktorer
  • En start på en visualisering av verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv

Kommande kurstillfällen

Stockholm

Thursday 9 February
09:00 – 16:00

Memberprice: 4200 kr

Price: 4800 kr

Under en välfylld dag anpassad till er verksamhet kommer ni att lära er mer om SIQ Managementmodell, dess hörnstenar och de framgångsfaktorer som visat sig så viktiga för att nå framgång. Dagen innehåller praktiska moment där deltagarna själva funderar över den egna verksamhetens arbetssätt och resultat sett ur ett SIQ Managementmodell-perspektiv.

Dagen resulterar i en start på en visualisering av verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.

SIQ Managementmodell är en svensk Business Excellencemodell och den utgår från att skapa en helhetssyn på organisationen och bidra till en kultur som prioriterar ständigt förbättringsarbete. Med bättre förståelse för hur allt hänger ihop följer en ökad medvetenhet om att kvalitetsarbetet är en central ledningsfråga.

Modellen är en av SIQ utvecklad ledningsfilosofi byggd på forskning och utveckling, som hjälper organisationer att genomlysa och utvärdera sin egen verksamhet. Principen är enkel och innebär att skapa en struktur för att identifiera styrkor och förbättringsområden, som gör vägen till värde för kunder/samhälle och effektivitet kortare, rakare och realiserbar.

Upplägg

Under utbildningsdagen varvas teorigenomgångar med praktiska övningar och reflektioner. Dagen inleds med en kortare repetition kring SIQ Managementmodell och avslutas med praktiskt arbete utifrån deltagarnas egna verksamheter som visualiseras i en Mindmap.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer i ledningsposition som vill veta mer om hur man kan arbeta systematiskt och strukturerat för att skapa en kultur som främjar förbättringsarbete och hållbara resultat.

Utbildningen ges webbaserad eller in-house på plats i din verksamhet, så att ni tillsammans kan fortsätta arbetet efter att utbildningen avslutats.

Kostnad

Kostnaden för dagen uppgår till 4800 kr per deltagare (exkl. moms). Kostnad för medlem är SEK 4200 per deltagare. Delta två från samma organisation, person två deltar för halva avgiften!

Antalet deltagare är högst 14 personer.

Frågor

För ytterligare information och en verksamhetsanpassad offert, kontakta oss gärna på siq@siq.se.