Goda exempel

Dibber Rullen Särskola

Verksamheten vid Dibber Rullen Särkola är en stark förebild inom kultur, struktur och systematik och har en hög kvalitetmognad, vilket gjorde dem till värdiga mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020. Deras verksamheten genomsyras av ett tydligt kundfokus, en öppen och tillåtande kultur med ett inkluderande engagerande ledarskap, involverade delaktiga medarbetare samt en hög processmognad. De uppvisar beständiga höga resultat som är relaterade till arbetssätten.

Du får ta del av:

  • Hur SIQs framgångsfaktorer har hjälpt skolan i sitt kvalitetsarbete
  • Varför kulturen på skolan är så viktig
  • Vilka arbetssätt som gör att skolan lyckas för att bibehålla och utveckla sin kvalitetsnivå
  • Hur skolan arbetar med ständiga förbättringar

Medverkande: Patricia Larsson, rektor, Eva Svensson Savilahti, speciallärare och förstelärare, Titti Persson, elevassistent och Karin Stridh, elevassistent. Inledningen hålls av Annette Björnson på SIQ.

Ta del av skolans kvalitetsresa där ständiga förbättringar står i fokus genom systematiskt arbete, hur de arbetet och vad det är som gör att de kan bibehålla en hög kvalitetsmognad som blir hållbara över tid. Här finns något för alla branscher att lära av!

Rektor Patricia Larsson menar att det inte går att genomföra en kvalitetsresa, som de har varit med om, utan alla fantastiska medarbetare. Att skapa en hållbar verksamhet i en föränderlig värld, för det behövs att man arbeta med ständiga förbättringar, det bidrar till utveckling för dem vi är till för. Genom ständig feedback blir verksamheten bättre, vilket ger lärandet så varje elev får möjlighet till en utbildning som ställer höga förväntningar med rimliga krav.

Dibber Rullen Särskola är en grundsärskola och gymnasiesärskola med förskoleklass där inriktningen är ämnesområden. Skolans 20 medarbetare söker  ständigt den bästa undervisningsformen för varje elev och på så sätt bidrar till att varje elev får ett lärande för ökad livskvalité.

Rullen särskolan fick även Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.